BIT (Bio-Informatie Therapie)

BIT

BIT is Bio-Informatie Therapie. Het is een behandeling die storingen oplost in de energievelden in uw lichaam. Deze energievelden regelen belangrijke chemische processen in uw lichaam. Door de energievelden te herstellen, worden de lichaamsprocessen verbeterd. En gaat uw lichaam beter functioneren.

Een voorbeeld: zeer kleine beetjes kwik uit amalgaamvullingen kunnen via uw darmen of inademing in uw systeem komen. Ze beïnvloeden de trillingen in uw lichaam en uw lichaamsprocessen. Door BIT wordt deze invloed opgeheven en de kwik wordt uitgescheiden. 

Waarom BIT?

Uw lichaam bestaat voor het overgrote deel uit energie, en niet uit massa. Dat zit zo:

  • Organen, botten, spieren, vetweefsel, bloed enzovoort bestaan uit vooral cellen en water.
  • Cellen en water bestaan uit moleculen.
  • Moleculen bestaan uit atomen.
  • Atomen bestaan uit een kern en elektronen.
  • De kern bestaat uit weer kleinere deeltjes. De natuurkundigen hebben het laatste deeltje nog niet gevonden.

Kortom: uw lichaam is eigenlijk niet opgebouwd uit massa, maar uit energievelden! Al lijken we met onze ogen iets anders te zien.

Ieder orgaan heeft zijn eigen energie; zijn eigen trillingspatroon. Die trillingen zijn heel belangrijk, want zij zorgen voor het doorgeven van informatie in het lichaam. De trillingen brengen chemische processen in uw lichaam op gang.

Allerlei factoren kunnen een storing veroorzaken in de energievelden (trillingen). Denk aan stress, verkeerde voeding, ziekteverwekkers, vervuilende stoffen uit het milieu en radiogolven uit mobieltjes, magnetrons, enzovoort. Door de storing in de trillingen veranderen ook de chemische processen en gaat uw lichaam slechter functioneren.

Met BIT worden de storende trillingspatronen omgezet. Uw eigen afweersysteem wordt versterkt.

Voor wie?

BIT kan bij heel veel ziekten worden ingezet. Want alle ziekten gaan samen met een storing in de doorgifte van informatie in het lichaam.

Hoe gaat de behandeling?

U wordt behandeld met het BIT-apparaat. Dit apparaat geeft gezonde trillingen af zoals die in de natuur voorkomen. Bijvoorbeeld trillingen van kleuren, tonen, edelstenen, metalen.

Daarnaast kan het apparaat ongezonde trillingen opnemen en omzetten naar gezonde trillingen. Denk aan trillingen van infecties, vergiftigingen en allergieën.

Om de trillingen van en naar uw lichaam te transporteren, zijn er enkele mogelijkheden:

  • U krijgt elektroden op uw huid.
  • U wordt met laser behandeld op acupunctuurpunten.
  • U wordt behandeld met een geluidsbron (fonator) die voelbare trillingen afgeeft.

BIT wordt, afhankelijk van wat u nodig hebt, een paar keer herhaald. Of de behandeling wordt in stappen uitgevoerd.

Reacties van uw lichaam

Al tijdens de behandeling kan uw lichaam reageren. Het orgaan met het verstoorde trilpatroon kan actief worden en ook andere daaraan verbonden organen kunnen reageren. U voelt dan bijvoorbeeld steken of trekkingen aan uw tanden, neusholten, zenuwen of specifieke organen. Vertel ons s.v.p. wat u voelt! Want dit kan een belangrijke aanwijzing zijn voor uw verdere behandeling.

Let op: alle reacties van uw lichaam, ook negatieve, zijn belangrijk. Ze laten zien dat uw (chronische) ziekte wordt geactiveerd. Als uw lichaam helemaal niet reageert op de behandeling, dan is er een zware blokkade die eerst opgelost moet worden. Dit kan bijvoorbeeld met MRT (lees verder >>).

Na de behandeling

Drink na de behandeling 3 tot 4 liter water per dag en maak geen inspannende reizen.Houd er rekening mee dat uw lichaam reageert. U kunt eventueel te maken krijgen met griepverschijnselen, sterkere uitscheidingsreacties of zelfs pijn. Dit duurt meestal maar kort. U moet dan geen medicijnen innemen.

Gebruik naast deze behandeling geen nieuwe medicijnen. Overleg met ons als u een nieuw medicijn wilt nemen, ook als u die voorgeschreven van uw huisarts of specialist.

Leave a Reply