DiagnoseDiagnose

EAV

EAV is Elektro-Acupunctuur volgens Voll. Dr. Voll was een Duitse arts die onderzoek deed naar het meten en elektrisch stimuleren van acupunctuurpunten.

Acupunctuurpunten zijn punten op het lichaam waar de energiestroom gestimuleerd kan worden die naar en vanuit de organen gaat. Deze punten zijn in de loop van eeuwen gevonden door Chinese geneeskundigen. Alle acupunctuurpunten zijn energetisch verbonden met bepaalde organen. Ze vertellen iets over die organen.

Van oudsher worden de acupunctuurpunten gestimuleerd door naalden in de huid te steken. Maar bij elektro-acupunctuur worden ze gestimuleerd door elektriciteit. Dr. Voll onderzocht deze werkwijze.  Hij ontdekte dat de acupunctuurpunten andere meetwaarden(energie) aangeven, als er homeopathische middelen in het meetcircuit komen.

Dr. Voll heeft een methode ontwikkeld waarmee we het volgende kunnen uitvinden:

 • Op welke acupunctuurpunten stroomt de energie niet goed? In andere woorden: bij welke organen zit een energieprobleem?
 • Met welk homeopathisch middel kan de energiestroom, en daarmee de orgaanfunctie, verbeterd worden?

Waarom EAV?

We zoeken met EAV naar de oorzaak van uw (chronische) klachten. En we zoeken naar het juiste homeopathische middel om u te behandelen.

De oorzaak van een chronische klacht is vaak lastig te vinden. Het orgaan dat klachten geeft, is vaak niet zelf de storende factor in uw systeem. Het orgaan reageert alleen op een storing die ergens anders in uw lichaam plaatsvindt.

Een voorbeeld: u kunt chronische lage rugpijn hebben, terwijl in uw rug geen storing te vinden is – maar er zit wél een storing (chronische ontsteking) in uw blindedarm.

EAV is een betrouwbare manier om de dieperliggende oorzaak van uw klachten te vinden.

De acupunctuurpunten vertellen ons welke organen mogelijk bij uw klachten betrokken zijn.

Door verbanden te leggen tussen de meetwaarden van de verschillende punten, concluderen we welk orgaan de werkelijke veroorzaker zal zijn van uw klachten.

Voor wie?

EAV wordt vooral ingezet bij chronische klachten zoals:

chronische spier- en gewrichtsaandoeningen, chronische vermoeidheid,  allergieën en voedselintoleranties,  huidaandoeningen, amalgaamproblematiek, chronische ontstekingen (keel, neus, oor, bijholten e.d., tandheelkundige problemen, chronische nier-/blaasproblemen, chronische maag-/darmklachten; neurologische klachten, gynaecologische klachten, gedragsproblemen bij kinderen. Ook wordt EAV gebruikt voor preventieve therapie.

Hoe gaat de meting?

De EAV-meting duurt 1 tot 2 uur en gaat als volgt:

Voorbereiding

 • De laatste drie dagen voor de meting gebruikt u geen koffie, alcohol en suiker en u rookt niet.
 • Liefst de laatste drie dagen voor de meting, maar zeker één dag van tevoren, gebruikt u alleen medicijnen die absoluut noodzakelijk zijn. Andere medicijnen laat u staan.
 • Neem uw medicijnen mee naar de meting.
 • Zorg dat u goed uitgerust naar de meting komt.
 • Gebruik geen cosmetica, gezichts-, hand- of voetcrèmes op de dag van de meting.
 • Draag geen sieraden tijdens de meting en draag katoenen kleding. Zo min mogelijk synthetische stoffen.
 • Vertel, als u dit wilt, aan uw huisarts dat u de EAV-meting gaat doen. Dit is niet verplicht.

Tijdens de test

 • We meten de waarden van een (groot) aantal acupunctuurpunten op uw lichaam.
 • Voor het meten gebruiken we een meetgriffel. Dr. Liem drukt met deze ‘meetpen’ op de acupunctuurpunten. Het EAV-apparaat geeft aan of de meetwaarde afwijkend is of niet.
 • Voor de punten met afwijkende meetwaarden herhalen we de meting. Alleen voegen we nu homeopathische preparaten toe tijdens de meting. Als het juiste preparaat wordt toegevoegd, ziet u de afwijkende meetwaarden weer normaal worden.
 • De homeopathische middelen die de meetwaarden normaliseren, krijgt u voorgeschreven als medicijn.

Behandeling

 • U neemt de medicijnen een aantal weken tot verschillende maanden.
 • Zo nodig komt u tussentijds terug voor een nieuwe EAV-meting. Hiermee controleren we of de kuur aanslaat. En of een andere (aanvullende) behandeling nodig is.
 • Vaak zijn 1 tot 3 kuren nodig.

Lüschertest

De Lüschertest geeft een beeld van uw gemoedsgesteldheid. Het gaat hier niet om een momentopname, maar om de facetten van uw karakter. Uw persoonlijkheid.

Waarom de Lüschertest?

Uw karakter bepaalt hoe u reageert op situaties en hoe u zich voelt. Uw gevoel heeft alles te maken met uw lichamelijke gesteldheid. Want uw emoties bepalen uw hormonen en stofwisseling. En daarmee het functioneren van uw lichaam.

Kortom: het oplossen van medische klachten gaat vaak samen met een andere manier van reageren op situaties. Het aannemen van een andere houding. De Lüschertest geeft aan waar veranderingen wel of niet nodig zijn.

Voor wie?

De Lüschertest kan bij heel veel klachten worden ingezet. Hoe u zich voelt, heeft altijd invloed op uw gezondheid.

Hoe gaat de Lüschertest?

De Lüschertest werkt met kleurenkaarten die u kiest. De test duurt maar tien minuten. U kiest de kaarten intuïtief, niet door erover na te denken. Na de test ontvangt u de uitslag per brief.

Deze uitslag gaat in op 4 facetten die samen uw reacties en gevoel bepalen in allerlei situaties:

 • Tevredenheid: bent u tevreden? Als dit niet zo is, geeft dit een gevoel van eenzaamheid, depressief zijn.
 • Respect: wat bent u, wat hebt u in zich? Als een ander geen respect toont, geeft dit een gevoel van niets waard zijn, niet of minder van jezelf houden. Te weinig respect kan zelfs leiden tot dwangmatig gedrag.
 • Vertrouwen: hoeveel vertrouwen hebt u? Als dit te weinig is, kunt u zich onzeker voelen in vervelende situaties, of agressief reageren.
 • Verwachtingen: hoe is uw gevoel van vrijheid? Als een situatie u diep treft, maar u gaat eraan voorbij, dan is dat te veel vrijheid: u vlucht weg. Het andere uiterste is te weinig vrijheid: dat u zich gevangen voelt in een situatie.

De uitslag geeft aan welke facetten extra aandacht verdienen. Waar is het nodig uw reacties te veranderen? Uw houding aan te passen?

Na de uitslag

Als u de uitslag hebt gekregen, gaat u ermee aan het werk.

• U leest de uitslag heel vaak door. Wel meer dan 30 keer, steeds op andere tijdstippen. ’s Ochtends, ’s avonds, ’s nachts als u niet kunt slapen.
• U leest niet telkens de gehele uitslag door, maar onderdelen. Dit doet u met volledige aandacht.
• De onderdelen waarbij een + , een ++ of een +++ staat, zijn positieve (helpende) kanten van uw karakter.
• De onderdelen waarbij een ** of *** staat, zijn de minder helpende kanten. Die hebben extra aandacht nodig. Voor die onderdelen geldt het volgende:
1. Probeer te herkennen in welke situaties u dit negatieve gevoel hebt.
2. Ga op een rustig tijdstip, liefst ’s avonds, deze situaties beschrijven. Bedenk welke situaties er vandaag waren, waarbij u dit gevoel had. Beschrijf uw negatieve gevoel en beschrijf ook het gevoel dat u zou willen hebben. En hoe u dat kunt krijgen; wat u kunt veranderen.

• U werkt een aantal maanden elke avond op deze manier. Doel is dat u negatieve gevoelens kunt omzetten in een houding met positieve gevoelens. Het gevolg: minder innerlijke conflicten, meer tevredenheid, zelfrespect, zelfvertrouwen en u voelt zich vrijer.
• U maakt een afspraak in de praktijk.

Leave a Reply