Visie

De mens als geheel

Wij zien de mens als een geheel dat voortdurend in beweging is. De mens is een systeem van veel lagen of niveaus. Die niveaus zijn allemaal met elkaar verbonden:

  • Psychisch niveau: hoe voelt u zich, hoe bent u er geestelijk aan toe?
  • Energetisch niveau: kan energie vrij door uw lichaam stromen of zijn er blokkades?
  • Chemisch niveau: hoe gaat uw lichaam om met bepaalde stoffen?
  • Organisch niveau: hoe functioneren uw organen en hoe beïnvloeden ze elkaar?

Zelfregulerend

Het systeem ‘mens’ zit slim in elkaar. Als het om een of andere reden uit balans wordt gebracht, kan het zichzelf meestal herstellen. Denk maar aan een wondje dat geneest. Of verdriet dat u kunt overwinnen.

In de biofysische geneeskunde gaan we uit van dit principe:

Een mens is gezond als zijn systeem in balans is. Het menselijke systeem is zelfregulerend. Het kan verstoringen opvangen.

Verstoring

Als iemand (chronische) klachten heeft, is zijn systeem ergens verstoord. De vraag is dan waar deze storing zit. Daar zoeken we naar in onze praktijk. Die zoektocht is soms niet eenvoudig. Een duidelijk zichtbare klacht kan het gevolg zijn van een dieperliggende oorzaak die minder zichtbaar is.                                                                                                   Zo kunnen lage rugklachten het gevolg zijn van een chronische ontsteking van de blinde darm. Chronische moeheid kan ontstaan door een virus. Zo’n virus wordt vaak actief in een zwakke plek/zwak orgaan in het lichaam. Dat orgaan neemt vervolgens energie weg bij andere organen en zo ontstaat een energie slurpende keten die de moeheid veroorzaakt.

 Systeem herstellen

Als de dieperliggende storing in het systeem eenmaal is gevonden, kan het genezingsproces beginnen. We bieden behandelingen die het systeem herstellen op alle niveaus waar het nodig is. Doel is dat het systeem weer in balans komt, waardoor klachten verdwijnen. En het zelfregulerende vermogen terugkomt. 

Samenwerking reguliere geneeskunde

Onze praktijk verbindt de reguliere medische kennis met de biofysische geneeskunde. Dr. K.L. (Liat) Liem werkte jarenlang als huisarts en integreert beide kennisgebieden met elkaar. Bij uw behandeling werken we samen met uw huisarts, specialist of andere behandelaren. We vragen alle nodige medische informatie op en betrekken deze in uw behandeltraject.

Uw rol bij behandeling

Onze behandelingen zijn erop gericht uw systeem weer in balans  te brengen. En uw zelfregulerende vermogen te herstellen. Daarin hebt u een actieve rol. Het gaat immers om úw gezondheid en leven.

U draagt actief bij aan uw herstelproces door onder andere de volgende keuzes te maken:

  • U houdt uw doel helder voor ogen: uw eigen herstelvermogen in orde brengen.
  • U volgt de richtlijnen voor leefstijl.
  • U verandert zo nodig dingen in uw leven of voedingspatroon.

Wanneer u kiest voor deze actieve rol, kunnen wij een stimulerende rol spelen.                                                              Met diagnose, behandeling en advies begeleiden we u naar meer gezondheid en welzijn.

Logo praktijk

Onze visie ziet u terug in het logo van de praktijk.

De mens is als een diamant. Hij heeft ontelbare kanten en vlakken. In de diamant passen alle mogelijke vormen, van een kubus tot een piramide. Al die onderdelen samen maken de diamant. Het is niet te zeggen welk onderdeel het belangrijkste is.

[kolom1]

[/kolom1]

Leave a Reply