Behandeltraject

Naar aanleiding van uw klacht inventariseren we eerst uw overige klachten en eventuele ziektegeschiedenis om onderlinge verbanden te ontdekken. Een verstoorde emotionele balans kan vele fysieke uitingen hebben. Het kan zijn dat uw klachten het gevolg zijn van lichamelijke of psychische stress, of beide. Ook bij chronische-vermoeidheidsklachten of burn-outverschijnselen ligt de oorsprong doorgaans in een verstoorde energiestofwisseling, die zelf het gevolg kan zijn van psychische of emotionele overbelasting.

Behandeltraject
In het kort verloopt een behandeltraject als volgt:

 • Vragenlijst
  U vult een vragenlijst in over o.a. uw medische verleden en de reden waarom u behandeld wilt worden.
 • Eerste consult
  U krijgt informatie en eventueel doen we de VEGAcheck om tot een eerste diagnose te komen. Centrale vragen bij dit consult: waarom hebt u zich aangemeld in de praktijk en wat wilt u bereiken?
 • Diagnose
  Om tot een diagnose te komen, kunnen we verschillende metingen doen. Bijvoorbeeld de VEGAcheck, EAV diagnostiek en de Lüschertest. Zie Diagnose. [Link naar dat onderdeel]
 • Behandeling
  Afhankelijk van de diagnose zetten we een of meer behandelmethoden in. Zoals homeopathie, bioinformatietherapie, voeding (dieet of supplementen), isotherapie of neuraaltherapie. Of we verwijzen u door.
 • Nazorg
  Als behandeling niet langer nodig is, blijven we wel bij u betrokken. We ontvangen bijvoorbeeld de medische brieven van uw (huis)arts en uitslagen van onderzoeken. Zo nodig spelen we een rol in de behandelingen die u krijgt bij uw huisarts of specialist.


Leave a Reply