Uw rol bij behandeling

Onze behandelingen zijn erop gericht uw systeem weer in balans  te brengen. En uw zelfregulerende vermogen te herstellen. Daarin hebt u een actieve rol. Het gaat immers om úw gezondheid en leven.

U draagt actief bij aan uw herstelproces door onder andere de volgende keuzes te maken:

  • U houdt uw doel helder voor ogen: uw eigen herstelvermogen in orde brengen.
  • U volgt de richtlijnen voor leefstijl.
  • U verandert zo nodig dingen in uw leven of voedingspatroon.

Wanneer u kiest voor deze actieve rol, kunnen wij een stimulerende rol spelen.

Met diagnose, behandeling en advies begeleiden we u naar meer gezondheid en welzijn.

Leave a Reply